Nuogas faktas: Nepriklausomoje Lietuvoje tekstas „ Aleliuja TSKP “ buvo pripažintas vertu daktaro laipsnio

ORIGINALAS, lzb.lt, 2020-03-14
Standartinė pratarmė


Šio straipsnio tekstas egzistuoja trimis kalbomis: lietuvių, anglų ir rusų. Nė vieno iš jų nepasisekė paskelbti žinomuose demokratinės Lietuvos žiniasklaidos puslapiuose.

Jeigu smalsus skaitytojas paklaustų: „Kodėl nepasisekė?“, aš jam atsakyčiau:

Tikriausiai, „Nuogą faktą“ skelbti draudžiama!

Tikriausiai, jam reikalinga „oro pagalvę“(t .y. turi būti pridėtas žodis „GALIMAI“!).

Tikriausiai, jei parašyčiau „GALIMAI nuogas faktas“, sunkumų su publikacija nekiltų.

Vasario 20 d. nusiunčiau Prezidentūrai savo straipsnio lietuvišką versiją, paskambinau ir paprašiau supažindinti su ja Jo Ekscelenciją. Man buvo pažadėta, kad prašymas bus perduotas Kanclerei ir Prezidento patarėjui.

Aprašyta istorija nėra pirmoji: panaši nutiko ir su mano straipsniu „Žydė, kurią išgelbėjo Ramanauskas-Vanagas“ ... „ko gero, ne žydė“ (rusu kalba).

* * *


Jokios politikos, fiksuoju tik nuogą faktą.

„Atsitiktinai“ radau VIKI profesoriaus Arūno Gumuliausko biografiją.

Atkreipiau dėmesį į žodžius:

«1981 m. baigė Vilniaus universitetą. [3 metus dirbo pagal paskyrimą]. 1984–1987 m. mokėsi šio universiteto aspirantūroje. 1987 m. apgynė kandidatinę disertaciją "Lietuvos KP [komunistų partija] veikla vystant teatrinį meną respublikoje (1966-1980 m.), humanitarinių mokslų daktaras».

Duomenų, kad profesorius Gumuliauskas būtų gynęs kitą disertaciją, VIKI nėra!

Todėl kyla klausimas:

kokiu būdu Nepriklausomoje Lietuvoje disertacija, šlovinanti TSKP veiklą, buvo pripažinta nusipelniusia humanitarinių mokslų daktaro laipsnio?

Papildomi klausimai:

– katedros pavadinimas, kurioje buvo rašoma disertacija;

– tikslus specialybės, pagal kurią ji buvo ginta, pavadinimas;

– oponentų pavardės;

– tyrimo tikslas ir uždaviniai;

– publikacijos, kuriose išdėstyti pagrindiniai rezultatai.

Atsakymus į juos radau Vilniaus universiteto bibliotekos profesorių skaitykloje.

Pateikiu kelių disertacijos santraukos puslapių kopijas:[Vertimas]


Gumuliauskas Arūnas

Lietuvos komunistų partijos veikla, vystant teatro meną respublikoje (1966–1980)

Specialybė – TSKP istorija

Disertacijos santrauka istorijos mokslų kandidato laipsniui įgyti
[Vertimas]


Darbas atliktas Vilniaus universiteto TSKP istorijos katedroje

Pirmas oficialus oponentas – prof. Mykolas Burokevičius*
[Vertimas]


Tikslas ir tyrimo uždaviniai. Pagrindinis darbo tikslas – Lietuvos komunistų partijos veiklos kompleksinė analizė, vystant Respublikos teatro meną (1966–1980).

Šiam tikslui buvo iškelti uždaviniai:

– parodyti kaip remiantis marksizmo-leninizmo teorija, naudojantis pažangiu praeities paveldu, vadovaujant TSKP ir sovietų vyriausybei, Lietuvos komunistų partija kuria nacionalinį teatrą.

– išanalizuoti Lietuvos komunistų partijos ir respublikos vyriausybės veiklą, plėtojant ir tobulinant teatro įstaigų tinklą, stiprinant jų materialinę bazę, atrenkant, skirstant, rengiant ir ugdant ideologiškai reikšmingą sampratą bei pilietinį kadrų sąmoningumą.

– apibendrinti respublikos komunistų organizacinį ideologinį darbą, formuojant repertuarą ir didinti teatro spektaklių ideologinį bei meninį lygį. Atskleisti pirminių partinių organizacijų veiklą, jų didėjančią įtaką kūrybiniam procesui.

– atskleisti Lietuvos komunistų partijos veiklą, priartinant plačiąsias mases prie teatro meno dvasinių vertybių, formuojant marksistinę-lenininę darbo liaudies pasaulėžiūrą, teatro reikšmę internacionalizavimo procese ir įvairiapusį TSRS tautų kultūrinį praturtėjimą.

– parodyti sunkumus ir trūkumus, kurie atsirado plėtojant Lietuvos socialistinį teatrą, atskleidus partijos kovą kaip juos įveikti.[Vertimas]


Pagrindinės disertacijos nuostatos išdėstytos šiose publikacijose:


1. Lietuvos komunistų partijos veikla, stiprinant ryšius su respublikos darbo liaudimi (1966-1980). Lietuvos komunistų partijos istorijos klausimai, 1987, t. 39. p. 38-49.

2. Lietuvos komunistų partijos veikla …

3. Lietuvos komunistų partijos veikla …

P.S. Norėtųsi suprasti, kaip tikrieji šiuolaikinės Lietuvos patriotai nepastebėjo šio unikalaus fakto?

---------------------

* Mykolas Burokevičius

Straipsnis spausdinamas profesoriaus Pinchos Fridberg prašymu.
топик прочитан 959 раз
добавлен 15 марта, 10:54

Комментарии

автор
16 марта, 16:07
Репост русской версии статьи
ОБЗОР
© 2009-2020 Газета "Обзор": Новости Литвы
Рейтинг@Mail.ru