Все блоги по тегу «Adas Jakubauskas»


Is ethnicity important in Lithuania today? Here’s why I ask.

In Place of a Foreword

I follow almost all material in the Lithuanian media on the topic of the Holocaust in Lithuania. I make copies of the most interesting, and to avoid misquotes I save it. I have over ten thousand such items saved.
Below I present some “unique” screen captures which would have remained in my archive alone if the Lithuanian Jewish Community hadn’t published the following article:
Lithuanian Jewish Community Concerned by Vidmantas Valiušaitis’s Appointment as Senior Advisor of Genocide Center
Metamorphosis #1

A report by Jūratė Skėrytė appeared on the Lithuanian national radio and television website on June 16, 2020:
Vadovauti Genocido ir rezistencijos centrui siūlomas Jakubauskas [Jakubauskas Nominated to Head Genocide and Resistance Center]
I have to admit I’d never heard of Jakubauskas before. Discovering that “Since 2003 he has been the chairman of the Union of the Lithuanian Tartar Community and since 2015 the deputy secretary of the World Congress of Crimean Tartars,” I had an irresistible urge to learn more of his biography.
I went to wikipedia and, as is my custom, took screen captures of the page (I dare think I am the only one who possesses this one):

Please note, his ethnicity is indicated as Lithuanian.
Someone might say:
Adas Jakubauskas has nothing to do with this entry! Anybody can write whatever pops into their head on wikipedia.
I agree! But no one will convince me Adas Jakubauskas hadn’t leven ooked at the wikipedia page about him and never saw his indicated ethnicity since 2012, when the entry for him was created.
Metamorphosis #2

On June 25 the Lithuanian parliament appointed Mr. Jakubauskas general director of the Center for the Study of the Genocide and Resistance of Residents of Lithuania (Genocide Center). I went back to wikipedia and, as is my wont, I took a screen capture of the entry for him.

As we see, Jakubauskas’s ethnicity has changed: he has become a Lithuanian Tartar.
It remains to determine at what exact time this metamorphosis took place.
Fortunately, wikipedia is set up in such a way that no one is able to erase evidence of their edits:

As we see, the change of ethnicity took place at 11:56 P.M. on June 19, 2020.
P.S. Metamorphosis #3

Before your eyes is a screen capture of the headline of an article posted at the website krima.suspilne.media:

Translation: Crimean Tartar Becomes Head of Center for the Study of the Genocide and Resistance of Residents of Lithuania
I anticipate the following question:
What does Mr. Jakubauskas have to do with this article? He might not even have seen it!
In place of an answer, I will quote from the article itself:
“Adas Jakubauskas himself reported this to QHA.”
Note: Suspilne Krim is the official website of the UA KRYM television channel. They broadcast all Ukrainian satellite channels in the Ukrainian, Russian and Crimean Tartar languages.
* * *

I repeat the question with which I began this article:
Does ethnicity matter in Lithuania today?
—————

Translated by Geoff Vasil.
Original text in Lithuanian here.

Ar šių dienų Lietuvoje svarbi yra tautybė? Ir štai kodėl aš to klausiu.

Vietoj pratarmės

Atidžiai seku beveik visą Lietuvos žiniasklaidos medžiagą Holokausto Lietuvoje tema. Fotografuoju įdomiausią, vengdamas citavimo klaidų ir saugoju savo pašte. Tokių rašinių bei jų citatų sukaupiau per dešimt tūkstančių.
Žemiau įdėtos „unikalios“ nuotraukos taip ir būtų likusios mano pašto archyve, jei Lietuvos žydų bendruomenės tinklalapyje nebūtų pasirodęs straipsnis [1]
Lietuvos žydų bendruomenė reiškia susirūpinimą dėl V. Valiušaičio paskyrimo užimti Vyresniojo generalinio LGGRTC direktoriaus patarėjo pareigas
Metamorfozė #1

2020 m. birželio 16 d. Lietuvos radijo ir televizijos lrt.lt tinklapyje pasirodė Jūratės Skėrytės (BNS) informacija:
Vadovauti Genocido ir rezistencijos centrui siūlomas Jakubauskas
Neslėpsiu, su A. Jakubausko pavarde susidūriau pirmą kartą. Sužinojus, kad nuo „Nuo 2003 metų jis yra Lietuvos totorių bendruomenės sąjungos pirmininkas, nuo 2015 metų – Pasaulio Krymo totorių kongreso sekretoriaus pavaduotojas”, kilo nenugalimas noras pažinti jo biografiją.
Atidariau WIKI ir, kaip esu įpratęs, nufotografavau puslapį (drįstu manyti, kad esu vienintelis tokio turėtojas):

Atkreipkite dėmesį, kad nurodyta tautybė – lietuvis.
Tūlas pasakys:
Adas Jakubauskas neturi nieko bendra su šiuo įrašu!
Juk i WIKI bet koks Vardas Pavardenis gali rašyti kas jam į galvą toptelės.
Sutinku! Tačiau niekas manęs neįtikins, kad Adas Jakubauskas nuo 2012 m. (puslapio sukūrimo laikas) niekada nebuvo atidaręs savo WIKI puslapio ir nematė šio įrašo.
Metamorfozė #2

Birželio 25 d. Seimas paskyrė p. Jakubauską Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (LGGRTC) generaliniu direktoriumi. Ir aš vėl kreipiausi į WIKI. Ir vėl, laikydamasis savo principo, nufotografavau jo asmeninį puslapį

Kaip matome, p. Jakubausko tautybė pasikeitė: jis tapo Lietuvos totoriumi.
Liko išsiaiškinti tikslų laiką, kada įvyko ši metamorfozė.
Laimei, WIKI yra sukurta taip, kad joks Vardas Pavardenis negali panaikinti redagavimo pėdsakų:

Kaip matome, tautybės pakeitimas įvyko 2020 m. birželio 19 d., 23:56.
P.S. Metamorfozė #3

Prieš jūsų akis tinklalapyje krima.suspilne.media paskelbto straipsnio pavadinimo nuotrauka:

Vertimas: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro vadovu tapo Krymo totorius.
Laukiu klausimo:
Ką p. Jakubauskas turi bendro su šiuo straipsniu? Gal jis jo išvis nė nematė!
Vietoj atsakymo pacituosiu minėtą straipsnį:
“Apie tai QHA pranešė pats Adas Jakubauskas”.
Pažymėsime: ,,Suspilne Krim” yra oficiali viešojo televizijos kanalo „UА: KRYM“ svetainė. Transliiuojama visos Ukrainos palydovinės televizijos kanalu ukrainIečių, rusų ir Krymo totorių kalbomis.

* * *

Kartoju klausimą, kuriuo pradėjau straipsnį:
Ar šių dienų Lietuvoje tautybė yra svarbi?
————————
[1] Vertimai:
Lithuanian Jewish Community Concerned by Vidmantas Valiušaitis’s Appointment as Deputy Director of Genocide Center
ЕОЛ озабочена назначением В. Валюшайтиса на пост советника генерального директора Центра исследования геноцида и сопротивления жителей Литвы
© 2009-2020 Газета "Обзор": Новости Литвы
Рейтинг@Mail.ru